Villkor

Försäljnings- och leveransvillkor
----------------------------------------
Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser från [Ditt namn]. Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingått mellan dig som köpare och [Ditt namn].

Dokumentation och vägledning
Om det finns produktbeskrivningar och bruksanvisningar till produkten så följer dessa med leveransen från [Ditt namn]. Om du vill ha mer information eller rådgivning från [Ditt namn] är denna endast av vägledande typ. [Ditt namn] är ansvarigt för att varorna uppfyller kraven på CE-märkning.

Leveranstid och transport
Leverans av varor från [Ditt namn] anses ha utförts när konsumenten fått varan levererad. Frakt av produkterna utförs av [xxxx].

Leveranstid??

Risk för produkterna
Risken för produkten som köpts av [Ditt namn] övergår till dig som konsument vid leveranstidpunkten.

Reklamation
Eventuella fel eller brister vid leverans från [Ditt namn] ska påtalas inom rimlig tid från det att du upptäckt felet. Det åligger dig att ange och påvisa hur felet eller bristen yttrar sig. Om du upptäcker ett fel ska du snabbt vända dig till [Ditt namn]. Du kan som utgångspunkt endast reklamera fel som visar sig senast 2 år efter att varan levererats till dig. För varor med begränsad hållbarhet är reklamationsmöjligheten begränsad av hållbarhetstiden som [Ditt namn] angivit.

Pris och betalning
I den här butiken kan du beställa dina varor online och betala via:
- xxxx
- xxxx

Alla priser i [Ditt namn] - på webbadressen http://www. [Ditt namn.dk] -
är inklusive moms.

Ångerrätt
[Ditt namn] har 14 dagars ångerperiod från den dagen du tar emot dina produkter. Om du ångrar köpet skall [Ditt namn] underrättas om detta senast 14 dagar efter den dag du tog emot produkterna. Du är ansvarig för att produkterna återsänds i väsentligen samma skick och mängd som de mottogs i. Du står själv för kostnaden för transport tillbaka till leverantören.
Ditt namn och adress